Courses

BALAYAGE AND BLEND

Datum: Enligt överenskommelse

För dig som vill fullända hantverket med denna populära färgteknik, kommer vår balayage- och blendningskurs att ge dig kunskap och expertis för att skapa vackra flertonsfärger. När du arbetar igenom kursen kommer du att få mer förståelse inom många varianter av frihandsapplikationer.

BALAYAGE-TEKNIKERNA:

 • Grundläggande
 • Parisisk stil
 • Upplysande
 • Microlights
 • Lumi-Ombrage
 • Folieteknik

SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET PÅ:

 • Konturering
 • Hårlinjer
 • Övergångar
 • Konsultation

SCHEMA:

Förmiddagsdemo med powerpoint. Eftermiddagsworkshop på dockhuvuden.

PASSAR FÖR:

Nyutbildade frisörer eller färgtekniker men även för de som vill lägga till en extra dimension och mer kunskap till sina nuvarande kunskaper.

Kursen är på engelska.

Pris: 3 995,-

BALAYAGE AND BLEND

Date: Upon request

For those wanting to perfect the craft of this popular colour technique, our balayage and blend course will give you the knowledge and expertise to create beautiful multi-tonal colour finishes. As you work through the course you will gain confidence in many variations of freehand applications.

THE BALAYAGE TECHNIQUES:

 • Fundamental
 • Parisian
 • Illuminating
 • Microlights
 • Lumi-Ombrage
 • Foiliage

PAYING SPECIAL ATTENTION TO:

 • Contouring
 • Hairlines
 • Tonal Drift
 • Consultation

BREAKDOWN OF SCHEDULE:

AM demonstration and powerpoint, PM workshop on blockheads.

SUITABILITY:

This course is suitable for freshly qualified colourists, and for those wanting to add more dimensions and artistry to their portfolio of application.

This class is in English.

Price: 3 995,-


SALON FOUNDATION: KLIPPNING

Datum: Enligt överenskommelse

I samarbete med våra erfarna utbildare kommer du att få möjlighet att lära dig de grundläggande teknikerna som ligger till grund för TONI&GUYs globala utbildning. Du kommer att förses med den kunskap som behövs för att förbättra och förfina klassiska klipptekniker, nödvändiga för progression till avancerade färdigheter. Genom demonstrationer och praktiska workshops kommer du att få lära dig hur du underlättar kundkonsultationer, inklusive väsentliga delar av lämplighet; hårtäthet; textur; ansiktsformer och livsstilar.

PASSAR FÖR:

Lärlingar som är i slutet av sin träning och vill finslipa sina tekniker och lära sig hur man anpassar klippningen efter kunden och hur man bäst kommunicerar men även för den erfarne frisören som vill gå tillbaka till grunderna och uppdatera dem.

Pris: 2 995,-

SALON FOUNDATION: CUTTING

Date: Upon request

In collaboration with our experienced educators, you will have the opportunity to learn the fundamental elements which form the basis of TONI&GUY’s global education. The emphasis is to teach on all three main cutting techniques: One Length; Graduation; Layering. You will be provided with the knowledge needed to enhance and refine these elemental cutting techniques, necessary for progression to advanced skills. Through demonstrations and practical workshops, you will be taught how to facilitate client consultations, including essential elements of suitability; hair density; texture; face shapes and lifestyles.

SUITABILITY:

For stylists in the final stages of training who wish to gain more confidence in their skills; stylists wanting to perfect specific elements of their education, and for aspiring salon staff trainers who wish to learn fundamental cutting techniques

Price: 2 995,-


KREATIV KLIPP OCH FÄRG

Datum: Enligt överenskommelse

Den här kursen är verkligen det ultimata exemplet på TONI&GUYs kreativa tänkande. designad för att ge dig nya idéer och tillvägagångssätt inom det senaste inom hårmodetrender. Du kommer att bli inspirerad och motiverad när vi tar dig genom en resa med spännande demonstrationer som visar upp vår senaste kollektion. Du kommer att lära dig avancerade och kreativa tekniker i både klippning och färgning, med chans att uttrycka din kreativitet i våra eftermiddagsworkshops som arbetas på modeller.

PASSAR FÖR:

Du ska helst ha minst tre års erfarenhet som kvalificerad frisör för att få ut det mesta av denna kurs.

Kursen är på svenska och engelska.

Pris: 2 995,-

CREATIVE CUT AND COLOUR

Date: Upon request

This course really is the ultimate example of TONI&GUY’s creative thinking. designed to expose you to new ideas and approaches in the latest in hair fashion trends. You will be inspired and motivated as we take you through a journey of exciting demonstrations showcasing our newest collection. You will learn forward-thinking techniques in both cutting and colouring, with the chance to express your creativity in our afternoon workshops working on models.

SUITABILITY:

You will ideally have at least three years experience as a qualified hairdresser to get the most from these dynamic sessions.

This class is in English and in Swedish.

Price: 2 995,-

Anmälan

#toniandguystockholm #toniandguystockholmacademy

Contact

Salon

reception@toniandguy.se

Courses and Academy

academy@toniandguy.se

+46 8 714 56 57

Press

presscontact@toniandguy.se

JOIN THE TEAM

Positions available

application@toniandguy.se

TONI&GUY STHLM

Hornsgatan 5

118 46 Stockholm

Sweden

Phone: +46 8 714 56 56

#toniandguystockholm #toniandguystockholmacademy